Ouderengeneeskunde

ouderengeneeskunde

De Specialist Ouderengeneeskunde behandelt patiënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen, maar soms ook andere cliënten met een complexe zorgvraag. Hiertoe werkt de Specialist Ouderengeneeskunde samen in een multidisciplinair team. Dat wil zeggen dat er meerdere disciplines of deskundigheden bij de zorg voor de cliënt betrokken zijn. 

Als hoofdbehandelaar voert de Specialist Ouderengeneeskunde de regie. Daarbij kijkt hij of zij niet alleen naar het ziektebeeld van de cliënt, maar naar het grote geheel. Zo kijkt de Specialist Ouderengeneeskunde ook naar de omgeving van de cliënt, naar de gevolgen voor het dagelijks functioneren en naar de kwaliteit van leven en het welzijn van de cliënt.

Soms is aanvullende behandeling nodig. Dan kan de arts bijvoorbeeld een verwijzing schrijven voor een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste, psycholoog, diëtiste, muziektherapeut, geestelijk verzorger of een wondverpleegkundige.

Surplus kent een team van ervaren en deskundige Specialisten Ouderengeneeskunde. De artsen die geen specialist zijn, bijvoorbeeld de artsen in opleiding of de basisartsen, werken onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van een Specialist Ouderengeneeskunde.

In sommige gevallen valt de inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde onder het eigen risico. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met u zorgverzekeraar.

Wilt u meer informatie of contact opnemen, ga dan naar onze contactpagina.

Bent u een huisarts of verwijzer? Dan kunt u meer informatie vinden op onze verwijzerspagina.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen