Wensen, verbetervoorstellen en klachten

Klacht en/of verbetervoorstel

Als u een klacht of een verbetersuggestie heeft over de door Surplus verstrekte diensten, aarzelt u dan niet deze te uiten. Klachten, uitingen van ongenoegen, wensen, verbetersuggesties, complimenten en waarderingen op bijvoorbeeld Zorgkaart Nederland zijn belangrijke signalen voor ons. Aan de hand van uw signalen verbeteren wij continu onze dienstverlening. Wilt u weten hoe u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger een klacht, een wens of verbetersuggestie kunt indienen? Lees hierover dan meer in de cliëntfolder en in het klachtenreglement. U kunt ook bellen met de klantenservice via 076 208 22 00, dan helpen zij u verder.

Wensen

Wensen kunt u op onze locaties op verschillende manieren kenbaar maken. Zo zijn er wensbomen, wensparaplu’s en wensboxen. Zorgmedewerkers en de zorgmanager kunnen u meer uitleg geven over hoe dit werkt. Natuurlijk kunt u ook uw wens direct met hen delen.

Contact

Als cliënt heeft u wettelijk het recht om een klacht te uiten. De mogelijkheden hiervoor leest u hieronder. Los van dit wettelijk recht, horen we graag uw mening. Zo kunnen we er lering uit trekken voor onze organisatie. Ook kunt u uw mening doorgeven via www.ZorgkaartNederland.nl.  

Via een medewerker of leidinggevende

Heeft u een ongenoegen of klacht? Dan kunt u deze bespreken met een medewerker of de leidinggevende. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hieronder leest u op welke manier u de klachtenfunctionaris kunt bereiken.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

Wilt u een klacht melden of in gesprek met onze klachtenfunctionaris? Dan kunt u contact opnemen met Brigitte Engwegen (klachtenfunctionaris), via mailadres brigitte.engwegen@surplus.nl of via telefoonnummer 06 – 537 053 22. Zij pakt de klacht dan verder met u op.

Bereikbaarheid klachtencommissie

U kunt een klacht melden door dit formulier in te vullen en in de bijlage dit ingevulde getekende formulier ‘machtiging inzage zorgdossier’ toe te voegen.

Surplus is verder aangesloten bij Actiz. Bekijk voor meer informatie de website: www.kcoz.nl. Deze site is nog in ontwikkeling, tot die tijd kunt u een brief sturen naar: ActiZ, Postbus 8258, 3503 RG Utrecht of bellen naar 085 – 077 20 60. Surplus is aangesloten bij de www.degeschillencommissie.nl.

Klokkenluidersregeling

Surplus heeft als maatschappelijke organisatie openheid en integriteit hoog in het vaandel staan. De klokkenluidersregeling is een instrument om dit te borgen. Met deze regeling zorgen we ervoor dat iemand die een (vermoeden van een) misstand bij ons meldt, bescherming geniet. In de klokkenluidersregeling worden de procedures beschreven die gelden voor het melden van vermoedens van misstanden.

Klik hier om de klokkenluidersregeling te bekijken. Wilt u een melding doen conform de klokkenluidersregeling via de interne meldingsprocedure?

1.    Stuur een mail naar de raad van bestuur via rvb@surplus.nl of bel met 076 208 67 43.
2.    Heeft de melding betrekking op de Raad van Bestuur? Stuur dan een mail naar de voorzitter van de raad van toezicht via rvt@surplus.nl.
3.    Wilt u gebruik maken van een vertrouwenspersoon? Stuur dan een mail naar vertrouwenspersoon@surplus.nl.  De namen en telefoonnummers van de vertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te vinden op Spot.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen