Surplus en duurzaamheid

De maatschappelijke opdracht van Surplus gaat verder dan het bieden van ondersteuning en zorg aan onze cliënten. In onze strategie is hieraan gekoppeld dat we willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame toekomst. Die duurzaamheid richt zich op de verdere ontwikkeling van het sociaal domein en het zorgstelsel, ondermeer gegeven de uitdagingen van de vergrijzing en de arbeidsmarkt. Maar ook het milieu vraagt expliciete actie om te komen tot duurzame inrichting van de organisatie en de locaties, waarmee ook wordt voldaan aan de externe eisen die hieraan zijn gesteld. Vanuit deze visie werkt Surplus al vanaf 2008 aan een meer duurzame omgeving.

Milieuthermometer zorg

Vanaf 2015 is Surplus ook onderdeel van de Greendeal Breda, en heeft sinds 2018 6 locaties gecertificeerd volgens de milieuthermometer zorg niveau brons. Vanaf 2021 zijn we voor 12 locaties gecertificeerd op niveau Zilver.

Duurzaamheid als intergraal onderdeel van de bedrijfsvoering

Wij hechten waarde aan een veilige en schone leefomgeving voor onze collega’s, hun kinderen en kleinkinderen. Dit laten we zien in de duurzaamheidsinvesteringen die gepland zijn voor de komende jaren. De investeringen zijn nader uitgewerkt in het lange-termijn-huisvestingsplan en de meerjaren-onderhoudsplannen waarin duurzaamheid een belangrijke plaats heeft gekregen. Het streven is om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van de gehele bedrijfsvoering. Dit vraagt verdere ontwikkeling en bewustwording in alle onderdelen van Surplus.

Surplus heeft zichzelf doelen gesteld om de duurzaamheid van de bedrijfsvoering te verbeteren, daarnaast bereidt Surplus zich ook voor op klimaat adaptie, met andere woorden: hoe beschermen wij onze cliënten tegen de aanstaande klimaatverandering. Over de mate waarin de doelen behaald zijn, wordt jaarlijks gerapporteerd in het bestuursverslag van Surplus. 

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen