Stichting de Plus

De Plus is een stichting met meerwaarde als basis. Met de focus op het bieden van extra’s aan patiënten en cliënten van Surplus, om bijzondere ideeën van cliënten en personeel te verwezenlijken. De Stichting steunt innovatieve initiatieven van Surplus, die dankzij de Stichting vertaald worden in projecten. Projecten die grote en kleine kinderen, welzijnscliënten én senioren prikkelen tot bewegen, stimuleren tot ontmoeting en volop plezier geven.

Wij verwelkomen u graag als donateur, eenmalig of structureel. Alle giften en legaten zijn welkom, groot of klein, zakelijk of particulier. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL52ABNA0244723737 ten name van Stichting De Plus van Surplus, Breda.

Schenkingen

Stichting De Plus is geregistreerd als ANBI-instelling. Dit betekent dat de stichting geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is over de bedragen die de stichting geschonken krijgt. Maar ook voor de schenker heeft die ANBI-status voordelen. U mag namelijk uw gift aan een ANBI-instelling in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Voor de aftrek van een gewone gift geldt wel een drempelbedrag van 1% van uw inkomen (met een minimum van € 60,00). Het bedrag dat u meer schenkt dan het drempelbedrag mag u aftrekken (tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen).

Bij een zogenaamde periodieke gift geldt geen drempelbedrag. Daarvoor is vereist dat:

  • u de gift hebt laten vastleggen;
  • u regelmatig (minstens 1x per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI-instelling die in de overeenkomst wordt genoemd;
  • de bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar naar dezelfde instelling worden overgemaakt.

Ook mag de ANBI-instelling u geen tegenprestatie leveren voor de gift. Voorheen was het vereist dat de periodieke gift in een notariële akte werd vastgelegd. Nu kan dat ook in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ANBI-instelling. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het door de belastingdienst beschikbaar gestelde formulier. Dit formulier hoeft niet naar de belastingdienst opgestuurd te worden, maar de belastingdienst kan daar bij een controle wel naar vragen. De door u en de ANBI-instelling getekende overeenkomst moet u dus goed bewaren.

Project aanmelden

Wilt u uw project aanmelden om een financiële bijdrage te ontvangen? Neem dan contact op met de stichting.

Contactgegevens

Stichting de Plus is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20127411. Het RSIN-nummer van de Stichting is 816981218. Het adres van de stichting is: Leuvenaarstraat 93, 4811 VJ Breda, deplus@surplus.nl.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • de heer J.J.G.M. Biskop, wonende te Roosendaal, als voorzitter
  • de heer C.J.M. Gielen, wonende te Breda, als penningmeester
  • mevrouw J.D.M. de Rooij, wonende te Zevenbergen, als secretaris
  • mevrouw I.C.E Boschman-Mens, wonende te Breda, als lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden géén vergoeding.

Publicaties

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen