Kwaliteit en privacy

Kwaliteit

Wij werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Het belangrijkste uitgangspunt voor ons handelen is onze besturingsfilosofie ‘Zie mij’. Daarnaast geven de diverse kwaliteitskaders, wet- en regelgeving en inkoopvoorwaarden ons handvatten om vorm te geven aan de best passende dienstverlening voor onze cliënten.

We hebben ervoor gekozen om ons periodiek te laten toetsen. Voor onze hele organisatie voldoen wij aan de ISO:9001 (2015) normen. En het organisatieonderdeel ‘Welzijn’ voldoet aan het Kwaliteitslabel ‘Sterk Sociaal Werk’. Ook vindt er jaarlijks een (kwaliteits)gesprek plaats met het zorgkantoor en de gemeenten.

En tot slot is het Kwaliteitsbeeld een jaarlijks document waarin wij verantwoordingsinformatie hebben opgenomen. Hierin kijken wij zowel terug als vooruit. Het Kwaliteitsbeeld hebben wij geïntegreerd met het Bestuursverslag en omvat met name hoofdstuk 6. Klik hier om het verslag te lezen.

Wet zorg en dwang

De Wet Zorg en Dwang (WZD) is sinds 1 januari 2020 de opvolger van de wet die in Nederland gedwongen opnames, behandeling en verpleging van mensen regelde. Binnen Surplus hebben we een beleidsplan opgesteld waarin we niet alleen onze visie op vrijheid en zorg vastleggen, maar ook hoe we vorm gaan geven aan de verschillende onderdelen van de WZD. Dat de cliënt autonoom is en in vrijheid keuzes kan maken is daarbij het uitgangspunt. Wij willen vanuit dit respect voor de autonomie en keuzevrijheid van de cliënt, de cliëntvraag als vertrekpunt nemen. Dit uitgangspunt hanteren we voor al onze cliënten, ook voor cliënten die in een instelling van Surplus verblijven tegen hun wil of cliënten die niet (meer) in staat zijn om zelf keuzes te maken. Wanneer een cliënt tegen zijn of haar wil bij ons verblijft gaan we de uitdaging aan om ook voor deze cliënt een omgeving te creëren waarin hij zich thuis voelt. Daarbij is ons uitgangspunt wat betreft het toepassen van onvrijwillige zorg: ‘Nee, tenzij’.

Ondersteuning cliëntvertrouwenspersoon

U heeft recht op ondersteuning door een cliëntvertrouwenspersoon bij al uw vragen, problemen en klachten die met onvrijwillige zorg te maken hebben. De onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon waar u als cliënt van Surplus terecht kunt is Marije van den Bos. Zij is te bereiken via 06 21 92 90 17 of m.vandenbos@hetlsr.nl. Zij staat u bij en denkt met u mee. Als u niet tot een passende oplossing komt, kunt u terecht bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg, te bereiken via info@kcoz.nl of telefonisch via 085 077 20 60. Meer informatie en de klachtenregeling vindt u op de website van de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.

Vragen en meer informatie

Voor vragen over de Wet Zorg en Dwang, kunt u terecht bij de behandelend arts en de zorgverantwoordelijke. Eventueel kunt u ook terecht bij de Wzd-functionaris. Uw zorgverantwoordelijke of behandelend arts weet wie dat is.

Meer informatie en brochures over de Wet Zorg en Dwang vindt u hier.

Heeft u andere vragen, problemen of klachten die niet specifiek gaan over onvrijwillige zorg? Dan kunt u daarvoor bij de klachtenfunctionaris terecht.

Privacy & informatieveiligheid

Surplus neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en vrijwilligers serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de geldende privacywetgeving.

Onze inspanningen om te voldoen aan de eisen van de NEN 7510, de standaard voor informatiebeveiliging in de zorg, leidden tot een officiële NEN 7510 certificering eind 2022. Hier zijn we enorm trots op. De NEN 7510 helpt ons om de veiligheid van (persoons)gegevens en informatie structureel te waarborgen.

Lees meer over hoe onze medewerkers en vrijwilligers omgaan met privacy en informatieveiligheid in:

Bijlage: Verklaringen bescherming persoonsgegevens
Bijlage: Boekje Privacy en Informatieveiligheid

Heeft u vragen over privacy of informatiebeveiliging? Neem dan contact op via informatiebeveiliging@surplus.nl.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen