Afasie

Afasie

Surplus heeft veel expertise in huis op het gebied van Afasie. Afasie is een taalstoornis waarbij het spreken, begrijpen, lezen en schrijven vaak niet meer goed gaat. Als gevolg van hersenletsel kunnen één of meer onderdelen van het taalgebruik dan niet meer goed functioneren. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met spreken. Anderen kunnen goed spreken, maar hebben er moeite mee om begrijpelijke zinnen te formuleren. Afasie kan dus bij iedereen anders zijn. Met therapie wordt gezocht naar verbetering of het leren omgaan met de veranderingen. De logopedist kijkt samen met de cliënt wat mogelijk en haalbaar is. Surplus heeft in Breda een Afasiecentrum met gespecialiseerde behandelaren.

Afasiecentrum Surplus

Afasie verandert je leven, gespecialiseerde nazorg behandeling helpt. Hersenletsel (bv. beroerte, trauma) kan leiden tot afasie: een taalstoornis waardoor het spreken, begrijpen, lezen en schrijven vaak niet meer gaat als voorheen. Vaak zijn er ook nog andere problemen, zoals een apraxie, stemmings- of geheugenproblemen. Hierdoor is het moeilijk om het leven weer op te pakken.

Nadat de revalidatiefase is afgesloten loopt u in de thuissituatie tegen allerlei zaken aan. U kunt uw activiteiten van voorheen niet meer uitvoeren. Uw leven en dat van de mensen om u heen is drastisch veranderd. Binnen het Afasiecentrum Surplus proberen wij u weer verder op weg te helpen. Wij bespreken met  u en uw naasten aan welke hulp u behoefte heeft en waar u nog aan wil werken. Hierbij kunt u denken aan het voeren van gesprekken, een boek kunnen lezen, een kaartje kunnen schrijven of weer zelf boodschappen doen.

Er zijn verschillende groepstherapieën, zoals de gespreksgroep, de activiteitengroep, etc. De behandelingen vinden plaats in groepen van ongeveer 6 mensen met vergelijkbare problematiek. De groepen worden begeleid door gespecialiseerde behandelaren. Misschien wilt u geen behandeling, maar graag uw vaardigheden onderhouden of zoekt u ontspanning. Ook dat is mogelijk binnen het afasiecentrum.

Informatie of aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar afasiecentrum@surplus.nl met vermelding van naam en telefoonnummer, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook bellen naar 076 – 208 40 00. Het afasiecentrum is gevestigd aan de Leuvenaarstraat 91 in Breda. Het afasiecentrum is op maandag en woensdag geopend.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen