Beademingszorg

Vanaf oktober 2022 wordt er op Surplus locatie Elisabeth beademingszorg aangeboden op afdeling Claverbladt. Dit is specifieke zorg aan cliënten die ondersteuning nodig hebben bij hun ademhaling, door middel van beademing.

Voor wie leveren wij beademingszorg?
Op de beademingsafdeling van Claverbladt zijn cliënten welkom die door een chronische ziekte specifieke begeleiding nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan COPD, spier- of zenuwaandoeningen. Dit in combinatie met de behoefte aan zeer intensieve verzorging en verpleging in een beschermde woonomgeving. Er zijn twee soorten beademingszorg: non invasief, beademing via een mondmasker, en invasief, beademing via een buisje in de luchtweg. Bij Surplus kunnen vanaf oktober cliënten terecht die non invasieve beademing nodig hebben terecht.

Zorg en begeleiding op de afdeling
Op de beademingsafdeling wordt er dagelijks de nodige zorg aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het wassen en aankleden of de verzorging van de maaltijd. Naast de beademingszorg zorgen we er met een team van verschillende specialisten voor dat de cliënt de zorg en begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

Oog voor cliënt en naasten
We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich prettig én thuis voelen. De kwaliteit van leven staat voorop. Plezierige dagen beleven dragen hieraan bij. Cliënten bepalen zelf hoe zij graag hun dag invullen. Vanuit Surplus ondersteunen we daar graag bij, waarbij we zoveel als mogelijk rekening houden met hun wensen en behoeftes. We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen om hieraan bij te kunnen dragen. We ondersteunen daarnaast de cliënt bij het leren omgaan met hun ziekte, maar stimuleren ook het onderhouden van contacten.
Naasten spelen een grote rol in het leven van de cliënt en zijn vanzelfsprekend van harte welkom op de afdeling. Bij vragen of wensen van naasten gaan onze medewerkers graag met hen in gesprek en zij worden vanzelfsprekend ook betrokken bij bepaalde zaken die spelen rondom de cliënt en activiteiten op de afdeling.

Afdeling Claverbladt
Op afdeling Claverbladt wordt somatische zorg geboden en daarnaast vanaf oktober specialistische beademingszorg.

Indicatie
Op de beademingsafdeling verwelkomen we cliënten met een WLZ indicatie met behandeling met daarnaast een toeslag voor beademing. Heeft u vragen over uw indicatie? Neem contact op met het CIZ via 088 – 789 10 00.

Kosten
De kosten voor opname in een verpleeghuis worden gedeeltelijk vergoed. De cliënt betaalt daarnaast zelf een eigen bijdrage. Hoe hoger het inkomen en het vermogen, hoe hoger de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is de organisatie die in de zorg financiële regelingen uitvoert en burgers informeert

Heeft u vragen over deze afdeling? Stuur dan een mailtje naar klantenservice@surplus.nl of bel naar 076 208 22 00.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen