Sociale Benadering Dementie

In samenwerking met hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, Anne-Mei The, en Tao of Care is Surplus bezig met de Sociale Benadering Dementie. Dit is een andere manier om met dementie om te gaan; door de mens te zien en niet alleen de dementie. Surplus is gestart in de wijk Hoge Vucht in Breda en de kern Klundert in gemeente Moerdijk. Op basis van de leereffecten verbreden we naar steeds meer nieuwe wijken en kernen.

Het leven van mensen met dementie verandert niet alleen door de ziekte, maar ook door hoe de omgeving naar hen kijkt. Dit heeft te maken met hoe de zorg en samenleving aankijken tegen dementie en mensen met dementie. Dementie is niet alleen een hersenziekte, het is ook een sociaal verschijnsel. De sociale omgeving werkt net zo sturend als de ziekte zelf. De ziekte en het sociale aspect zijn geen keurig gescheiden domeinen, maar ze beïnvloeden elkaar en staan in voortdurende wisselwerking. Het is daarom belangrijk om de mens te zien en niet alleen de dementie of de mens met dementie.

Mensen met dementie geven aan dat hun omgeving anders op hen reageert na de diagnose. Ook is het opnieuw invulling geven aan sociale rollen, zoals partner of ouder, lastig. Wanneer iemand zich niet serieus genomen voelt, kan dit leiden tot verlies van zelfvertrouwen. Dit heeft vervolgens effect op de contacten die iemand heeft en de activiteiten die iemand onderneemt. Naast vergeetachtigheid is de grootste worsteling misschien wel hoe men zelf de ziekte ervaart.

Van bezighouden naar zelfvertrouwen

Net zoals ieder mens willen mensen met dementie niets liever dan het gewone leven voortzetten samen met hun dierbaren. Zij willen niet beziggehouden worden, maar willen betekenisvolle dingen blijven doen. Welke activiteiten kan iemand nog doen en hoe geeft iemand zinvol betekenis aan zijn of haar leven? In plaats van buiten de leefwereld te zoeken naar oplossingen voor afzonderlijke problemen, zoals dagopvang, bestaat de Sociale Benadering Dementie uit het zoeken naar passende manieren van ondersteuning en zingeving binnen de eigen leefwereld. Ondanks de beperkingen van de ziekte. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en het gevoel er bij te horen.  

Surplus aan de slag

Door het inzetten van onder andere Sociale Benaderingsteams, scholing en inspiratiesessies maken medewerkers zich de zienswijze eigen. In juli 2020 namen zo’n 80 medewerkers van Surplus deel aan de webinars over Sociale Benadering Dementie waarin de Tao of Care de deelnemers inspireerde en meenam in de leefwereld van iemand met dementie en zijn naaste. De verhalen van mensen met dementie zelf laten op een nieuwe manier zien waar het leven met dementie over gaat. Hierbij ging het niet om een uitleg over wat dementie is, maar over wat dementie betekent in het dagelijks leven. De eerste online inspiratiesessies in Klundert vonden in november plaats en in januari 2021 in Hoge Vucht.

In Klundert zijn de Sociale Benaderingsteams gestart en komen de teamleden bij mensen met dementie en hun naasten thuis en ook in woonzorgcentrum Mauritshof is het team aan de slag.

Op dit moment zijn er bij Surplus vier Sociale Benaderingsteams actief. Het team van de wijk Hoge Vucht en woonzorgcentrum Vuchterhage in de gemeente Breda en het team van de kern Klundert en woonzorgcentrum Mauritshof in de gemeente Moerdijk. Lees de eerste ervaringen van Sociale Benadering Dementie in Klundert hier.

In dit filmpje vertellen we je meer over Sociale Benadering Dementie in het algemeen en het team in Klundert in het bijzonder.

Krant Sociale Benadering Dementie bij Surplus

Ter gelegenheid van de bijeenkomst ‘Ieder moment telt’ heeft Surplus een speciale krant uitgegeven over de Sociale Benadering Dementie. In deze krant geeft Surplus meer informatie over deze andere manier van omgaan met mensen met dementie. Verhalen en interviews van medewerkers, bewoners en andere betrokkenen laten zien hoeveel deze andere benadering betekent.

Lees hier de digitale krant over Sociale Benadering Dementie bij Surplus.

Zie de mens en niet alleen de dementie

Heb oog voor mij als persoon, niet alleen voor de dementie. Die wil ik namelijk het liefst vergeten. Laat mij in mijn waarde. Soms ervaren ik en mijn partner angst, worstelingen, verdriet en hebben we veel vragen. Jouw aandacht, advies en zorg is dan van harte welkom, maar zie ook mijn partner, mijn anker. Wij willen vooral gewoon verder leven. Genieten van kleine momenten samen met mijn familie en vrienden is waardevol voor mij.

Van mens tot mens,
van hart tot hart

Wie je ook bent, wat je ook doet. Maak contact van mens tot mens. Herinner jezelf iedere ontmoeting dat het niet om dementie gaat maar om een persoon en zijn/haar naasten. En vergeet niet om verder te kijken. Want soms moet je op een andere manier kijken om iemand echt te zien.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen