Behoeften bewoners als basis voor nieuw woon-zorgconcept

Geplaatst op 02 mei 2023


Het aantal ouderen in Nederland groeit snel. Er komt meer vraag naar (complexe) zorg, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toeneemt. Een andere ontwikkeling is dat ouderen steeds langer, of zelfs altijd, zelfstandig thuis blijven wonen. Enerzijds omdat zelfstandig wonen en oud worden in de eigen vertrouwde wijk het fijnst is, anderzijds omdat ook vanuit overheidsbeleid niet ingezet wordt op uitbreiding van traditionele woonzorgcentra. Dit betekent meer zorg en verpleging bij mensen thuis.

Bij Surplus zetten we hier al langer op in. Onder begeleiding van AAG geeft een speciale projectgroep invulling aan een nieuw woonzorgconcept, waarin wonen, zorg en welzijn samenkomen: Samen thuis. We sloegen hiervoor de handen ineen met woningcorporatie Alwel en gemeente Breda. Thomas van der Vange, Procesbegeleider Innovatie bij Surplus, vertelt: “Centraal in het project staan werken vanuit de wijk en het ‘Zie mij’-gedachtegoed. Met Alwel en gemeente Breda delen we de overtuiging dat we pas écht de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden, als we tegemoet komen aan de behoeften van de inwoners van de wijk zelf. Het boven tafel krijgen van die behoeften is dan ook precies waar we begonnen zijn.”

‘Echte gesprekken’
“Een Bredase wijk met een samenstelling van inwoners gelijk aan het gemiddelde van Brabant en een seniorencomplex in de kern, bleek een uitstekende ‘proefwijk'”, vervolgt Thomas. “Professionals die de wijk en de inwoners goed kennen, interviewden oudere bewoners aan de hand van het Positieve Gezondheidsmodel van Machteld Huber. Zowel bewoners van het seniorencomplex, ouderen in de wijk met een lichte zorg- of ondersteuningsvraag thuis als vitale ouderen werden geïnterviewd. Het waren ‘echte’ gesprekken, waarin tot dieperliggende behoeften werd doorgedrongen op het gebied van kwaliteit van leven in verschillende levensfasen.”

Toekomstbeeld op basis van behoeften
De verzamelde wensen en behoeften leiden tot een toekomstbeeld van een nieuwe manier van wonen als je ouder wordt. In de praatplaat ‘Samen thuis’ is dit visueel uitgewerkt. Thomas vat samen: “Een veilige, sociale en actieve omgeving met een verbindende functie in de wijk, waarin iedereen op zijn/haar eigen manier waarde toevoegt. En waar zorg is als je het nodig hebt.”  

Basis om op verder te bouwen
Het geschetste toekomstbeeld vormt een waardevolle basis om vernieuwende oplossingen verder uit te werken. Thomas: “Daar zijn we samen met Alwel en de gemeente Breda dan ook druk mee bezig. Ondertussen gaan we ook in de praktijk ontdekken wat het effect is als we dingen net even anders doen. Zo leren we en bouwen we gestaag verder aan een toekomstig woon-, zorg- en welzijnsconcept, waarin kwaliteit van leven en de leefomgeving centraal staan.”  

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen