“Burenruzies los je op met buurtbemiddeling!”

Geplaatst op 10 juni 2024


Overhangende takken, harde muziek, pesterijen, overlast van kinderen, dieren of auto’s? Kleine ergernissen kunnen leiden tot fikse burenruzies. En dat is jammer. Want een buurt waarin mensen goed met elkaar kunnen opschieten is veiliger en een stuk gezelliger. Ieder jaar onderzoekt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de resultaten. In 2023 kwamen meer dan 20.000 meldingen van burenoverlast en/of burenruzies binnen bij buurtbemiddelingsorganisaties in Nederland.

Landelijk zetten ruim 3.300 bemiddelaars zich vrijwillig in om burenruzies te helpen oplossen. Deze inzet is onbetaald, maar onbetaalbaar en succesvol: gemiddeld werd 71% van de behandelde zaken positief afgesloten door de goed getrainde buurtbemiddelaars.

Corné Hoefsmid is coördinator Buurtbemiddeling Surplus in Etten-Leur: “In 2023 waren 19 bemiddelaars actief en werd 91% van de zaken succesvol afgerond. Dit is een heel mooi resultaat. Wat opvalt ten opzichte van het landelijk beeld is wederom de stijging in complexiteit van de meldingen: van 27,6% in 2022 naar 36% in 2023. Dit vergt een grotere deskundigheid en dus ook scholing van de vrijwilligers.”

Meldingen
Landelijk gaan de meest voorkomende klachten over geluidsoverlast, een verstoorde relatie met de buren of buitenproblemen zoals onenigheid over een schutting, overhangende takken en rookoverlast door een barbecue. Bij een kwart van de meldingen ging het om complexe problemen, denk bijvoorbeeld aan mensen met psychosociale- of taalproblemen en vaak een combinatie daarvan. Dat komt steeds vaker voor. In negen van de tien gemeenten kunnen inwoners met een burenconflict een beroep doen op de gratis dienstverlening van buurtbemiddeling. Volgens Corné Hoefsmid komen de meeste meldingen in Etten-Leur (68%) van huurders: “Incidenteel wordt Buurtbemiddeling Etten-Leur ook op afroep in de gemeente Zundert voor bemiddelingen gevraagd.”

Stijging
De website www.problemenmetjeburen.nl is bedoeld voor iedereen met een burenprobleem. Deze website ziet jaarlijks een stijging in de vraag naar informatie over het oplossen van burenruzies. Buurtbemiddeling vergroot al 27 jaar de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten.

Lang lopende conflicten
Wat buurtbemiddeling vaak ook lastig maakt is dat mensen te lang wachten voordat ze hulp inschakelen bij een burenruzie: “Vaak hebben buren al onderling gepraat, soms zelfs jarenlang. De conflicten gaan vaak nog niet eens meer over de onderwerpen van conflict, maar veel meer over het zeer van het niet gevonden wederzijdse begrip.“

Buurtbemiddeling Surplus
In de gemeente Etten-Leur bestaat Buurtbemiddeling sinds 2008. Surplus voert het project uit in opdracht van de gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel. Er is een nauwe samenwerking met de politie. Aanmelden kan via de website www.buurtbemiddelingetten-leur, telefonisch via 076 – 5016450 of stuur een e-mail naar bbettenleur@surplus.nl. Als een melding binnenkomt doet de coördinator Buurtbemiddeling een telefonische intake met de melder, waarna twee opgeleide vrijwilligers op huisbezoek gaan bij beide buren.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen