Buurtbemiddeling in gemeente Altena

Geplaatst op 09 september 2021 in Welzijn


De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Buurtbemiddelaars vinden in 70% van de situaties een oplossing. Surplus biedt in de gemeente Altena buurtbemiddeling. 

“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer in gesprek raken,” vertelt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV.

Al 25 jaar succesvol
In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste met buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. Herder: “Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in de daarop volgende 25 jaar tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen. Buurtbemiddeling breidde zich afgelopen jaren als een olievlek uit over Nederland. Intussen bieden meer dan 300 gemeenten hun inwoners buurtbemiddeling aan.” Altena is één van die gemeenten. “Buurtbemiddeling is sinds 2018 actief in de gemeente Altena”, aldus Karin van Meel, coördinator Buurtbemiddeling. “Afgelopen jaar hebben 45 inwoners uit de gemeente gebruik gemaakt van onze dienst, 71% van de burenconflicten waar Buurtbemiddeling werd ingezet, hebben we ook daadwerkelijk kunnen oplossen. In 2021 zien we een stijging van de meldingen. Tot en met 1 september hebben al 44 buren de hulp van Buurtbemiddeling gezocht in Altena.”

Buurtbemiddeling is onmisbaar in Altena
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en gemeentelijke en landelijke kengetallen. Buurtbemiddeling vermindert het ervaren van woonoverlast, verkleint de kans op escalatie, vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid en heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat stress dat een conflict oproept. Van Meel: “Mensen zijn vaak ontzettend opgelucht als ze met ons gesproken hebben. Een getrainde vrijwilliger luistert oprecht naar hun verhaal en ze kunnen een goed gesprek met de buren voeren, onder begeleiding van de bemiddelaars. Veel zaken worden tijdens zo’n gesprek uitgesproken en verhelderd, buren maken samen afspraken voor de toekomst. De bemiddelaars blijven neutraal, ze zijn er voor beide buren.”

Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. “En ook heel belangrijk,” vult van Meel verder aan, “bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken
Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor en dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug in de aard van de conflicten. Van Meel legt uit: “In Altena werd in de eerste helft van 2021 35% van de zaken als complex aangeduid. Dat is veel en het maakt de bemiddeling ingewikkelder. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen