Convenant Buurtbemiddeling Geertruidenberg ondertekend

Geplaatst op 22 december 2023


Op donderdag 21 december 2023 ondertekenden gemeente Geertruidenberg, Thuisvester en Surplus in het stadhuis een nieuw convenant voor Buurtbemiddeling. De drie organisaties gaan ook voor de komende vijf jaar de samenwerking weer aan om zoveel mogelijk burenruzies te beslechten.

Burgemeester Marian Witte ondertekende namens de gemeente. Directeur-bestuurder Pierre Hobbelen namens woningcorporatie Thuisvester en sectormanager Anja Hartmans namens Surplus. Er volgde een goed gesprek over buurtbemiddeling met enkele bemiddelaars. Burgemeester Marian Witte bedankte de vrijwilligers: “Doordat jullie je als vrijwillige buurtbemiddelaar inzetten worden burenruzies bijgelegd. Dit maakt het fijner wonen en leven voor alle betrokkenen.”
Alle inwoners van de gemeente Geertruidenberg, die in een conflictsituatie met hun buren zitten, kunnen kosteloos gebruik maken van Buurtbemiddeling. Een goed getraind team vrijwilligers wordt ingezet om belangeloos te bemiddelen tussen buren. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en de bemiddelaars blijven neutraal. Het doel van de bemiddeling is om buren weer met elkaar in gesprek te laten komen en toe te werken naar oplossingen om de ruzie te beëindigen en verdere escalatie te voorkomen.

Meest voorkomende overlast
Geluidsoverlast, een verstoorde relatie of pesterijen en problemen buiten en in de tuin zijn de meest voorkomende oorzaken van burenruzies in Geertruidenberg. Jaarlijks wordt ongeveer 40 keer een beroep gedaan op Buurtbemiddeling. In 2023 werd in ruim 80% van de gevallen waar bemiddelaars ingezet worden, het conflict tussen de buren ook daadwerkelijk opgelost. Mensen nemen rechtstreeks contact op met Surplus, of melden hun overlast bij de politie of woningcorporatie Thuisvester, die op hun beurt Buurtbemiddeling inschakelen.

Vrijwilligers
Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door een goed getraind en ervaren team van vrijwilligers. Deze richten zich op het herstellen van de communicatie tussen de beide buren. De bemiddelaars blijven neutraal en kiezen geen partij. Ze zijn er voor beide buren en proberen samen toe te werken naar een oplossing die voor alle betrokkenen werkt.

Buurtbemiddeling inschakelen
Als inwoners van Geertruidenberg overlast ervaren en het lukt niet er samen uit te komen, kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Meer informatie over Buurtbemiddeling en contactgegevens zijn te vinden op www.surplus.nl/buurtbemiddeling

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen