Later begint vandaag 

Geplaatst op 08 februari 2024


‘’Goede zorg begint met kijken naar en praten over wat iemand nodig heeft. De levenswensen, behandelwensen en -grenzen staan hierin centraal’’, aldus Gemma Verlijsdonk – vakgroep coördinator dienst geestelijke verzorging bij Surplus. Door het vastleggen van wensen en grenzen behoudt de cliënt de regie over toekomstige zorg en behandeling, ook in een situatie waarin de cliënt niet meer zelf kan beslissen over zorg en behandeling. Dat is waarvoor Advance Care Planning (ACP) wordt ingezet.   

Wat is ACP? 
ACP, ook wel proactieve zorgplanning genoemd, gaat over het vroegtijdig faciliteren en voeren van gesprekken om te achterhalen wat betekenisvol is in het leven van de cliënt. Dit kan gaan over levenswaarden, relaties, activiteiten en hobby’s. In gesprekken worden persoonlijke doelen, wensen en voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en zorg vastgelegd en waar nodig aangepast als deze in de loop der tijd veranderen. Surplus is op een aantal afdelingen een pilot ACP gestart. Daarna gaat Surplus het breder toepassen.

Waarom is ACP belangrijk?  
Het uitgangspunt van ACP is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning, gericht op de wensen en behoeftes. Het geeft de cliënt en de familie / naasten rust en zekerheid als wensen en grenzen zijn vastgelegd en ernaar gehandeld kan worden. Ongewenste behandelingen en/of opnames kunnen hiermee worden voorkomen.  

Daarnaast stimuleert ACP de verbinding tussen de cliënt, de familie en naasten en de zorgverlener. ‘’Je kent degene voor wie je zorgt en weet wat belangrijk voor hem of haar is. Dat is niet alleen van belang voor zorgmedewerkers. Het aangaan van een gesprek met je naasten en/of familieleden biedt veelal duidelijkheid, houvast en rust’’, aldus Gemma.  

Voor meer informatie over ACP en de inzet ervan binnen Surplus, kunt u contact opnemen met Gemma Verlijsdonk, gemma.verlijsdonk@surplus.nl  

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen