Uitreiking Milieu Platform Zorg certificaten Zilver

Geplaatst op 22 april 2022


Het is ons gelukt: we hebben niveau Zilver behaald op de Milieuthermometer Zorg. Wij zijn ontzettend trots op deze certificering vanuit Milieu Platform Zorg. Afgelopen dinsdag was de officiële uitreiking van de certificaten voor alle woonzorglocaties.

Alle facilitair managers waren in restaurant De Blijde Inkomst op locatie Vredenbergh aanwezig om de certificaten in ontvangst te nemen. Zij werden ontvangen met een mooi welkomstwoord door Anthonie Maranus (raad van bestuur). De certificaatuitreiking werd gedaan door Adriaan van Engelen (directeur Milieu Platform Zorg). Wouter van Gorp (vastgoed & facilities) werd extra in het zonnetje gezet vanwege zijn inzet om deze certificaten te behalen.

Locatie Vredenbergh is niet zomaar uitgekozen; in 2017 was dit namelijk de eerste locatie die gecertificeerd werd op Milieuthermometer Zorg niveau Brons. Een jaar later volgde locaties Elisabeth, Westerwiek, deBreedonk, Molenstaete en De Donk.

Sinds dit jaar zijn inmiddels alle locaties gecertificeerd op niveau Zilver. Locatie Vuchterhage is hierbij de enige uitzondering vanwege de geplande nieuwbouw.

Wat is de Milieuthermometer Zorg precies?
Met de Milieuthermometer Zorg wordt de aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. Bedrijven die met de Milieuthermometer Zorg werken, geven aan dat de thermometer zorgt voor meer bewustzijn en aandacht voor het aanpakken van nuttige milieumaatregelen.

De verschillende niveaus op de thermometer
Het bronzen niveau staat voor net iets meer doen dan het voldoen aan de milieuwetgeving. Men neemt extra maatregelen die zich meestal snel terugverdienen. Zo vormt het de basis van een praktisch milieuzorgsysteem.

Het zilveren niveau gaat een stap verder en neemt het thema ‘duurzaam inkopen’ mee. Dit is een stap waar nog veel mee te winnen is. De kennis hoe dat aan te pakken is de laatste jaren sterk gegroeid. Toewijding vanuit het bedrijf en de directie is vanaf dit niveau ook steeds belangrijker.

Het gouden niveau is nog een stap verder en neemt duurzaam bouwen mee en transparantie in verslaglegging. Dit niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk ‘Milieukeur’.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker
In de periode van 2016 tot 2021 lag de focus binnen Surplus met name op vastgoed en facilitair, maar vanaf dit jaar word duurzaamheid ook meer een lokale aangelegenheid. Zo zijn er inmiddels twee projecten gestart waarbij ook de zorg betrokken wordt:

– Project afvalpreventie (gestart op De Zeven Schakels en Fendertshof)
– Project reductie voedselverspilling (in voorbereiding bij Menu Surplus, Fendertshof en Elisabeth)

Daarnaast hebben we op dit moment vijf locaties met zonnepanelen, drie locaties zonder gasaansluiting en vijf locaties zullen bovendien volledig verlicht worden met ledverlichting. Kortom; duurzaamheid wordt steeds belangrijker en Surplus draagt hier graag aan bij. Het zilveren niveau bereiken is een mooie kroon op het tot nu toe gedane werk. Op naar goud!

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen