Van 7 tot en met 13 september is de Week van Lezen en Schrijven

Geplaatst op 07 september 2020 in Welzijn


Vandaag begint de Week van Lezen en Schrijven. In het hele land is er dan extra aandacht voor (het belang van) lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Gemeenten, bibliotheken en Taalhuizen organiseren activiteiten. Ook Surplus zet zich in Breda samen met anderen in om laaggeletterdheid tegen te gaan en bespreekbaar te maken. Dit doet Surplus voor haar klanten, bewoners en (vrijwillig) medewerkers.

Week van Lezen en Schrijven

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en met de computer werken. Hierdoor hebben zij elke dag moeite bij zaken als formulieren invullen, straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer, begrijpen van informatie over gezondheid en zorg, het regelen van financiële zaken, solliciteren en voorlezen aan (klein)kinderen.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven zetten zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties zich in voor een samenleving waarin aandacht is voor begrijpelijke taal. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone.

Wat doet Surplus?

Zo is Surplus sinds 2009 uitvoerder van het programma VoorleesExpress in Breda, dat inmiddels ook is uitgerold naar gemeente Etten-Leur, Zundert en Halderberge. Via dit programma bereikt Surplus een grote groep laagtaalvaardige kinderen en hun ouders. Verder bieden de Nieuwe Veste en Surplus verderop in het jaar gezamenlijk de cursus Digisterker aan, in vestigingen van de bibliotheek en op diverse locaties van Surplus. Tijdens de cursus oefenen deelnemers bijvoorbeeld met een afspraak maken bij de gemeente, een verhuizing doorgeven, zorg- en huurtoeslag aanvragen en declaraties indienen bij de zorgverzekeraar. Ook biedt Surplus aan (vrijwillig) medewerkers een cursus Herkennen van laaggeletterdheid aan. En tot slot zijn er nog diverse taalactiviteiten in wijken en samenwerkingen met andere partners.

Project Voel je goed….

Surplus start binnenkort ook met een nieuw project dat heet: ‘Voel je goed’. Dit project is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven en wordt uitgerold in het land. ‘Voel je goed’ is de combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen over gezondheidsvaardigheden die gegeven worden door een vrijwilliger. De aanpak is gericht op lager opgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie. Olga Vrolijk van Surplus vervult de rol van regionale projectleider.

Breda Eenvoudig

In 2019 zijn negen Bredase organisaties gestart met het programma Breda Eenvoudig. Surplus is deelnemer aan dit netwerk dat als doel heeft om Breda net zo eenvoudig te maken ‘als de Efteling’: iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt, op een plezierige manier.

Meldpunt Onbegrijpelijke zaken 

Het meldpunt onbegrijpelijke zaken is onderdeel van de campagne Huh? Wat bedoelt u?. Een initiatief van Bredase organisaties op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Ook Surplus doet hieraan mee. De uitkomsten van de actie worden gebruikt als startpunt van concrete acties om Breda eenvoudig te maken. Heel Breda eenvoudig in 2023. Dat is de ambitie.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen