Wethouder Pauline Joosten in gesprek met wijkzusters en wijkverpleegkundigen

Geplaatst op 05 oktober 2022


Op 28 september jl. ging wethouder Pauline Joosten op bezoek bij wijkzusters en wijkverpleegkundigen Moerdijk. Het gesprek ging over het leggen van contact, wat belangrijk is in het werk en wat opvalt. De wijkzusters en wijkverpleegkundigen Pamela, Sheela, Ena en Carien van Surplus en Marion van Thebe vertelden met plezier over ervaringen.

Oudere bewoners met en zonder zorg, iedereen woont in een wijk. Velen willen het liefste zolang mogelijk thuis, gezond en zelfstandig blijven wonen. Fijn in hun eigen omgeving met mensen die ze kennen. De wijkzusters en wijkverpleegkundigen van Surplus en Thebe en de welzijnsmedewerkers van Surplus zetten hiervoor wijkgerichte preventie in, mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Moerdijk. Alles draait om het tijdig inspelen op de behoefte van de bewoners en mantelzorgers zodat mensen zolang mogelijk gezond en zelfstandig blijven en passende zorg krijgen.

Hoe komen wijkzusters en wijkverpleegkundigen achter de voordeur?
Het leggen van contact gaat op verschillende manieren. Soms loopt dit via de wijkagent, maar het kan ook zijn dat bezorgde buren contact opnemen. Of familie, ondernemers, de kerk of collega’s.

Wat is belangrijk voor de wijkzuster?
Het is vooral belangrijk dat wijkzusters en wijkverpleegkundigen zichtbaar zijn in de wijk en een netwerk hebben. Het gaat om veel meer dan alleen een spreekuur hebben. Het gaat er om dat zij in de supermarkt en op straat worden aangesproken en dat wijkpartners hen weten te vinden in een goede samenwerking. Pamela vertelde een inspirerend verhaal. Een verhaal waarin de manager van de supermarkt, de sociaal werker, de wijkagent en wijkzuster samenwerkten om een bewoner met dementie te begeleiden bij het stoppen met autorijden. Door het contact staat de bewoner ook meer zorg en begeleiding toe, dat komt haar gezondheid en welbevinden ten goede.

Wat valt de wijkzusters op?
De wijkzusters en wijkverpleegkundigen signaleren dat de zorg thuis zwaarder en complexer wordt. Dit geeft een belasting voor mantelzorgers en vraagt extra aandacht. Voor sommige bewoners is het wennen dat de zuster niet meer alles oplost. Dat zij ook de naasten en het sociale netwerk vragen om in actie te komen zodat de zorg voor de ziekste en kwetsbaarste door kan blijven gaan. Als samenleving, zal iedereen meer voor elkaar moeten gaan doen. Makkelijk gezegd, maar hoe creëer je zo’n sociale omgeving? Voor de sociaal werkers van Surplus is dit dagelijks werk en de samenwerking met wijkzusters versterkt het. Hier mag echter nog veel meer aandacht voor komen. Het zou ook fijn zijn als ‘ sociale samenleving’ een onderwerp van de dorps/stadstafel wordt.

Bezoek aan Mauritshof
De wethouder bracht ook een kort bezoekje aan Mauritshof. Leidinggevende Petra de Jong vertelde enthousiast over de samenwerking tussen Mauritshof en het wijkteam. Vanuit Sociale Benadering Dementie worden inwoners met dementie en naasten begeleid en als het echt niet anders kan volgt een zachte landing in Mauritshof. Waar vanuit de bewoner nog steeds naar hun activiteiten in de wijk kunnen, zoals het Huis van de Wijk. Het doel is mensen het leven te laten leiden wat ze willen leiden, ook als je woont bij Surplus. De aanwezigen waren zichtbaar onder de indruk van het verhaal en de omgeving. Terecht! Surplus is koploper in deze gezamenlijke aanpak.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen