Vaktherapie

Vaktherapie is een creatieve manier van behandelen. Dit kan bijvoorbeeld via muziek, tekenen en schilderen. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor allerlei creatieve therapieën, zoals muziektherapie en beeldende therapie. Naar een vaktherapeut verwijs je als er sprake is van problemen op sociaal-emotioneel gebied, gedragsproblemen, motorische problemen of cognitieve beperkingen. Vaktherapie kan ook ingezet worden tijdens palliatieve zorg. Verwijzing voor vaktherapie wordt gedaan door de specialist ouderengeneeskunde of psycholoog. De vaktherapie kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden. Om in aanmerking te komen voor vaktherapie is een muzikale of beeldende achtergrond niet noodzakelijk.

Muziektherapie

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, cognitief, sociaal en/of lichamelijk gebied.

De muziek speelt een centrale rol en wordt op verschillende manieren ingezet, met zowel actieve als receptieve werkvormen. Denk hierbij aan: (samen) improviseren, luisteren naar muziek, componeren, spelen, zingen, bewegen op muziek en reflecteren op het muzikale handelen in relatie tot de hulpvraag.

Beeldende therapie

Beeldende therapie wordt ook wel creatieve therapie of kunstzinnige therapie genoemd. De beeldende therapie heeft altijd een behandeldoel. De beeldend therapeut kan voor verschillende doeleinden
benaderd worden, bijvoorbeeld meer ontspanning ervaren, zingeving, activeren, rouwverwerking, in contact komen met het gevoelsleven, oefenen van de motoriek of versterken van de concentratie.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen