Weer Plus-certificaat voor Buurtbemiddelingsproject Etten-Leur

Geplaatst op 04 december 2023


Buurtbemiddeling Etten-Leur ontving wederom het Plus-certificaat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dit betekent dat aan alle kwaliteitscriteria is voldaan en dat de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling goed worden uitgevoerd.

In de gemeente Etten-Leur bestaat Buurtbemiddeling sinds 2008. Alle inwoners van de gemeente die in een conflict- of overlastsituatie met hun buren zitten, te maken hebben met bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast van dieren of kinderen, pesterijen of problemen met de tuin of erfafscheiding, kunnen kosteloos en vrijblijvend gebruik maken van Buurtbemiddeling. In bijna 70% van de situaties waar Buurtbemiddeling wordt ingezet, wordt het burenconflict opgelost. “We zien de laatste jaren het aantal complexe meldingen bij Buurtbemiddeling behoorlijk oplopen”, aldus Corné Hoefsmid, coördinator van het project en werkzaam bij Surplus. “Steeds meer mensen trekken op eigen initiatief bij ons aan de bel. Positief is dat we zichtbaar zijn in de gemeente en dat inwoners ons weten te vinden. We willen zoveel mogelijk verschillende inwoners van Etten-Leur ondersteunen in hun burenconflict en dat vraagt een steeds grotere uitdaging voor het bieden van maatwerk binnen de kaders van de methode van Buurtbemiddeling.”  

Samenwerking met gemeente, politie en woningcorporatie
Surplus voert het project uit in opdracht van de gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel. Er is een nauwe samenwerking met de politie. Alle inwoners van de gemeente die in een conflict- of overlastsituatie met hun buren zitten, te maken hebben met bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast van dieren of kinderen, pesterijen, problemen met de tuin of erfafscheiding enzovoorts, kunnen kosteloos en vrijblijvend gebruik maken van Buurtbemiddeling. Als inwoners van Etten-Leur overlast ervaren en het lukt niet er samen uit te komen, kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Meer informatie over Buurtbemiddeling en contactgegevens zijn te vinden op www.buurtbemiddelingetten-leur.nl

Vrijwilligers
Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door een goed getraind en ervaren team van vrijwilligers. Deze richten zich op het herstellen van de communicatie tussen de beide buren. De bemiddelaars blijven neutraal en kiezen geen partij. Ze zijn er voor beide buren en proberen samen toe te werken naar een oplossing die voor alle betrokkenen werkt.

Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en gemeentelijke en landelijke kengetallen. Buurtbemiddeling vermindert het ervaren van woonoverlast, verkleint de kans op escalatie, vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid en heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat stress dat een conflict oproept. Hoefsmid: “Mensen zijn vaak ontzettend opgelucht als ze met ons gesproken hebben. Een getrainde vrijwilliger luistert oprecht naar hun verhaal en ze kunnen een goed gesprek met de buren voeren, onder begeleiding van de bemiddelaars. Veel zaken worden tijdens zo’n gesprek uitgesproken en verhelderd. De vrijwilligers, die onbetaald werken zorgen dan ook in deze zin positieve zin voor een onbetaalbaar resultaat.”

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen